Zoeken

Duurzaam en verantwoord ondernemen

Jongen neemt haar verantwoordelijkheid voor mens en mileu. Voor ons gaat duurzaam bouwen verder dan zuinig energie- en materiaalgebruik. Met duurzaam bedoelen wij vertrouwd, eerlijk, transparant, betrouwbaar en verantwoordelijk. Maar ook: veilig, milieuvriendelijk, efficiënt, effectief en economisch verantwoord. Dit betekent concreet dat we enerzijds verantwoord omspringen met water, energie,grondstoffen en de open ruimte. En anderzijds dat we verbinding zoeken met de inwoners van Limburg door middel van het actief steunen van diverse initiatieven. Ons sponsor- en donatiebeleid vormt hierin de basis. 

Op de Konie

Duurzaamheidsvisie

Bouwen aan een betere levenskwaliteit betekent bouwen aan een duurzamere wereld. Natuurlijk beseffen we dat ook onze activiteiten impact hebben op mens, milieu en samenleving. De bouw speelt immers een sleutelrol in de grote maatschappelijke uitdagingen waar onze samenleving voor staat: klimaatverandering, schaarser worden van fossiele brandstoffen en uitputting van grondstoffen. Jongen neemt hierbij haar verantwoordelijkheid door ons in te zetten om de negatieve impact op de leefomgeving te beperken, of zelfs om te zetten in een positief effect. Voor ons gaat duurzaam bouwen verder dan zuinig energie- en materiaalgebruik. We beseffen ons dat duurzaamheid naast technische ook sociale, economische en culturele aspecten bevat.  

Lees meer
Jongen - Blur-1.jpg

Bewuste bouwers

Als bouwer dien je de leefbaarheid van de omgeving van een project goed te bewaken. De bouwplaats is tenslotte een tijdelijke ‘fabriek’ die soms midden in een woon- of werkomgeving staat. Wij werken daarom volgens de richtlijnen van het keurmerk Bewuste Bouwers en zijn hiervan gecertificeerd lid. Daarmee zetten we ons in voor een goed omgevingsmanagement. Aan de hand van dit keurmerk worden bouwprojecten getoetst op vijf beoordelingscriteria: bewust, veilig, verzorgd, milieu en sociaal. Met behulp van dit keurmerk wordt de professionaliteit op de bouwplaats meetbaar en zichtbaar en wordt een impuls gegeven aan de relatie tussen de bouwplaats en de omgeving. De bouwplaatsen worden onafhankelijk gecertificeerd op het beperken van overlast en op verantwoorde wijze omgaan met de leefbaarheid van de omgeving.  

Lees meer
2647.jpg

Veilig werken

Aan veilig werken doen we binnen Jongen geen concessies.Veiligheid is één van de kernwaarden van onze organisatie. We werken veilig of we werken niet!

Lees meer
racerunner.JPG

Sponsoring & donaties

Wij zetten ons in voor een duurzame samenleving en zijn betrokken in de regio waar wij werkzaam zijn. Die maatschappelijke betrokkenheid vertaalt zich ook in het ondersteunen van activiteiten en evenementen die in het verlengde liggen van ons duurzaamheids beleid en aansluiten op thema's als veiligheid & gezondheid, training & opleiding en het beschermen van ons Limburgs landschap.

Lees meer
Dennerick.PNG

Social Return

Het hebben van aandacht voor Social Return (ook wel Social Return On Investment of SROI), oftewel het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een item waar wij als bedrijf actief ons steentje aan bijdragen.

Lees meer