Zoeken

Veilig werken

Aan veilig werken doen we binnen Jongen geen concessies.Veiligheid is één van de kernwaarden van onze organisatie. We werken veilig of we werken niet!

2647.jpg
2647.jpg

Veiligheidsprogramma WAVE

Het is van belang dat iedereen zich bewust is van de risico’s van het vak en veilig werken moet vanzelfsprekend zijn. Niet alleen voor medewerkers zelf, maar ook voor omwonenden of zelfs bewoners tijdens onderhouds- of renovatiewerkzaamheden. Aan kennis, persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen zal het niet liggen. Het gaat om alert zijn. Want een kleine onoplettendheid kan grote gevolgen hebben. Ons veiligheidsprogramma WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst!, focust zich juist op dit bewustzijn en gedrag.

Logo WAVE VSB.jpg

Bewust Veilig

In 2015 heeft Volkerwessels de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’. In de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ nemen opdrachtgevers en opdrachtnemers samen de verantwoordelijkheid om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. In de Governance Code zijn de gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd. Een onderdeel hiervan is het regelmatig en op communiceren van best practices. Wij organiseren sinds 2014 een WAVE-dag, waarbij zowel op onze kantoren en bouwplaatsen stil wordt gestaan bij een onderwerp uit het WAVE-programma. Dit initiatief is overgenomen door Bouwend Nederland en Uneto-VNI. Zij organiseren jaarlijks een landelijke dag waarbij het thema veiligheid centraal staat; de ‘Bewust Veilig-Dag’.

Meer informatie vindt u hier.

wave.png

Handhavingsbeleid Veiligheid

Naast de veiligheidswaarden en –regels bestaat WAVE uit allerlei bouwstenen, zoals trainingen, workshops, communicatie uitingen en een jaarlijkse WAVE-dag, die erop gericht zijn om te werken aan een proactieve veiligheidscultuur waarin we gemeenschappelijk dezelfde taal spreken en veiligheid verweven is in onze dagelijkse werkzaamheden. Een van de speerpunten is elkaar aanspreken op onveilig gedrag en/of actie ondernemen als er zich een onveilige situatie zou voordoen. Het naleven van deze gedragsregels vinden wij erg belangrijk. Daarom is vanaf 1 januari 2016 een handhavingsbeleid Veiligheid ingevoerd.