Zoeken
Op de Konie

Duurzaamheid

We staan als sector voor complexe en urgente opgaven. De vier meest urgente kwesties zijn: het tekort aan betaalbare woningen, de impact van de bouw op het klimaat en het overmatig gebruik van grondstoffen. Opgaven die onze kwaliteit van leven direct beïnvloeden. Al die omgevingsfactoren vragen van ons dat we meebewegen. Dat kunnen we en dat doen we.

Duurzaamheidsvisie.PNG

Duurzaam bouwen vraagt om een integrale aanpak, waarbij je bewust en vooraf keuzes maakt. Samen met onze partners beschikken wij over de meest actuele kennis op het gebied van duurzaamheid, klimaatbestendigheid en circulariteit. Duurzame innovatieve oplossingen zijn daarbij inmiddels ons handelsmerk geworden om zo invulling te geven aan onze passie: het initiëren, ontwikkelen en realiseren van mooie projecten, die de kwaliteit van leven in onze regio duurzaam verbeteren. Bij de invulling van ons duurzaamheidsbeleid richten we ons op drie thema’s: gezondheid & welzijn, natuurlijke omgeving en werk & maatschappij. Concrete aspecten waar we met onze dagelijkse activiteiten en projecten ook daadwerkelijk invloed op uit kunnen oefenen.

Gezondheid & welzijn

Een duurzame leefomgeving begint bij de mensen die daarin leven, werken en recreëren. Dit betekent dat gebouwen gezond en comfortabel moeten zijn, prettig zijn ingericht, geen schadelijke materialen bevatten en een gezond binnenklimaat hebben. Daarnaast wordt het welzijn van mensen beïnvloed door de wijze waarop de fysieke omgeving wordt ingericht. Een groene en aantrekkelijke omgeving die uitnodigt tot bewegen en sociale interactie stimuleert heeft een positieve bijdrage aan ons welbevinden en de levenskwaliteit.

Daarnaast is veiligheid een belangrijke pijler. We besteden dan ook veel aandacht aan veilig werken met ons veiligheidsprogramma WAVE. Maar veiligheid is wat ons betreft meer dan ‘alleen’ veilig werken. Beperken van de uitstoot van fijn- en stikstof op onze projecten bijvoorbeeld. Of maatregelen als goede verlichting, camera’s en sensoren die het veiligheidsgevoel versterken. Veiligheid in combinatie met sociale cohesie en betaalbaarheid heeft een positieve invloed op de leefbaarheid in een gebied.

Emissievrij2030

Emissievrij

Het is de ambitie van VolkerWessels om in 2030 volledig emissievrij te werken. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat en committeren we ons aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. Voor een groot deel kunnen we dit zelf en voor een deel hebben we daar anderen voor nodig.

social return.jpg

Social return

Werkende mensen dragen bij aan de economie. Maar, misschien nog wel belangrijker, het geeft hen waardering en een zinvolle bezigheid. Werken stimuleert persoonlijke ontwikkeling en geeft de mogelijkheid om in je eigen levensonderhoud te voorzien. Bij Jongen vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. Daarom bieden we kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben wij de aspirant status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).