Zoeken

Social Return

Het hebben van aandacht voor Social Return (ook wel Social Return On Investment of SROI), oftewel het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een item waar wij als bedrijf actief ons steentje aan bijdragen.

Dennerick.PNG

Jongen ontvangt Aspirant-status voor haar ambities op het vlak van socialer ondernemen

Jongen heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door de certificerende instelling blijkt dat Jongen aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder kan bereiken.

 

Directie Jongen: “Werk, het verrichten van arbeid, is van groot belang binnen onze maatschappij. Veel werkende mensen betekent dat we een sterke economie hebben. Maar het betekent ook iets voor deze mensen zelf. Werk vervult de behoefte van mensen tot een zinvolle bezigheid. Het geeft hen autonomie, doordat zij zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook stimuleert het persoonlijke ontwikkeling en participatie aan de samenleving. Werk draagt bij aan de levenskwaliteit van de mens.

Lees onderstaand nieuwsbericht voor meer info over de aspirant status