Zoeken

Sponsoring & donaties

Wij zetten ons in voor een duurzame samenleving en zijn betrokken in de regio waar wij werkzaam zijn. Die maatschappelijke betrokkenheid vertaalt zich ook in het ondersteunen van activiteiten en evenementen die in het verlengde liggen van ons duurzaamheids beleid en aansluiten op thema's als veiligheid & gezondheid, training & opleiding en het beschermen van ons Limburgs landschap.

racerunner.JPG
racerunner.JPG

Naast de donatie- en sponsoraanvragen die op verzoek binnen komen, steunen wij onder andere permanent Stichting Het Limburgs Landschap en zetten wij ons daarmee in om de natuur en de dieren in 'os Sjoen Limburg' te beschermen. Op die manier geven we een mooier Limburg door aan de komende generaties.

 

Uitgangspunten

 • De sponsoractiviteit heeft betrekking op ons werkgebied, namelijk de regio Limburg
 • De sponsoractiviteit ligt in het verlengde van onze bedrijfsactiviteiten
 • De sponsoractiviteit past bij en/of versterkt onze ambities[1] en kernwaarden[2]
 • Het imago van de sponsoractiviteit moet aansluiten bij de uitgangspunten van BBJ
 • De sponsoractiviteit is goed georganiseerd en er ligt een kwalitatief goed en reëel sponsorplan (budget, tijd, menskracht) aan ten grondslag.

 

Jongen ondersteunt daarmee géén:

 • Individuen
 • Feesten
 • Projecten met een religieus of politiek karakter
 • Studiereizen
 • Studentenverenigingen
 • Evenementen met vooraf bekende veiligheidsrisico’s of met schadelijke gevolgen voor omgeving en milieu

 

 

landschap najaar_0.jpg

[1]AmbitieOnze passie is het initiëren, ontwikkelen en realiseren van mooie projecten, die de kwaliteit van leven in onze regio duurzaam verbeteren. Wij denken gevraagd en ongevraagd mee en zijn in staat om slimme oplossingen te realiseren voor uitdagingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. Wij willen een ondernemer zijn waar het echt fijn is om bij en om mee samen te werken. Het is namelijk onze overtuiging dat we door samen te werken een onderscheidend en mooi resultaat creëren.”

 

[2]Kernwaarden:veilig, duurzaam, integer, integraal, klantgericht, operational excellence, focus op expertise

Aanvraagprocedure sponsoring of donatie

Ons sponsoring- en donatiebudget voorziet in de ondersteuning van een beperkt aantal verzoeken per jaar, dus wij zullen niet alle verzoeken honoreren. Je kunt een aanvraag voor sponsoring of donatie per mail indienen via communicatie@jongen.com