icon-arrow-right
HomeDuurzaam en verantwoord

Duurzaam en verantwoord ondernemen

Jongen neemt haar verantwoordelijkheid voor mens en mileu. Voor ons gaat duurzaam bouwen verder dan zuinig energie- en materiaalgebruik. Met duurzaam bedoelen wij vertrouwd, eerlijk, transparant, betrouwbaar en verantwoordelijk. Maar ook: veilig, milieuvriendelijk, efficiënt, effectief en economisch verantwoord. Dit betekent concreet dat we enerzijds verantwoord omspringen met water, energie,grondstoffen en de open ruimte. En anderzijds dat we verbinding zoeken met de inwoners van Limburg door middel van het actief steunen van diverse initiatieven. Ons sponsor- en donatiebeleid vormt hierin de basis. 

Duurzaamheidsvisie

Bouwen aan een betere levenskwaliteit betekent bouwen aan een duurzamere wereld. Natuurlijk beseffen we dat ook onze...

Bewuste bouwers

Als bouwer dien je de leefbaarheid van de omgeving van een project goed te bewaken. De bouwplaats is tenslotte een tijdelijke...

Veilig werken

Aan veilig werken doen we binnen Jongen geen concessies. Veiligheid is één van de kernwaarden van onze...

Sponsoring & donaties

Wij zetten ons in voor een duurzame samenleving en zijn betrokken in de regio waar wij werkzaam zijn. Die maatschappelijke...

+