icon-arrow-right
HomeNieuws BBJ 3.0

BBJ 3.0

Actueel

Binnen Bouwbedrijven Jongen is recent een organisatieverandering doorgevoerd. De drie bedrijven - Aannemersbedrijf Jongen B.V., Aannemersbedrijf Jongen-Meulen B.V. en Aannemersbedrijf Jongen Venlo B.V. - zullen in de loop van 2017 fuseren tot één bedrijf, namelijk Bouwbedrijven Jongen B.V. Daarmee zullen de afzonderlijke bedrijven verdwijnen en opgaan in één ontwikkelend bouwbedrijf dat regio-breed in Zuid Nederland actief is.

BBJ logo

Op dit moment werken wij aan een nieuwe organisatie. Een organisatie die ondersteunt dat wij mooie ontwikkelingen kunnen initiëren, ontwikkelen en realiseren. Wij willen daarom  gevraagd en ongevraagd meedenken met onze klanten en in staat zijn om slimme oplossingen te realiseren voor uitdagingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. Samenwerking en duidelijkheid zijn daarbij voor ons de kernbegrippen. Het is onze overtuiging dat we hierdoor een onderscheidend en mooi resultaat creëren. Een resultaat dat klantwaarde, maatschappelijke impact en de continuïteit van onze onderneming duurzaam verbindt.

 

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige manier van werken onvoldoende aansluit bij een snel veranderende omgeving waarbij op een andere wijze aansluiting gezocht moet worden bij de wensen van opdrachtgevers en veranderingen in de markt. Door de organisatiewijziging  wordt invulling gegeven aan meer duidelijkheid naar de klant vanuit één aanspreekpunt en één efficiënt werkproces met een ketengerichte aanpak als basis. Het nieuwe Bouwbedrijven Jongen is beter in staat opdrachtgevers te bedienen voor het gehele bouwproces van initiatief, realisatie tot en met exploitatie en wil hierin meer en meer onderscheidend acteren. Tevens zal Bouwbedrijven Jongen als ontwikkelende bouwer zelf posities verwerven en tot ontwikkeling brengen. Een echte ontwikkelende bouwer klaar voor de toekomst!

 

Met medewerkers aan de slag

De komende weken gaan wij met onze medewerkers aan de slag om onze nieuwe organisatie in te richten en de nieuwe manier van werken te implementeren. Op een later tijdstip informeren wij u graag verder over de nieuwe structuur van ons bedrijf en de manier waarop wij onze dienstverlening naar u willen verbeteren. Op dit moment blijft de huidige juridische structuur van ons bedrijf intact en dragen wij er alle zorg voor om de impact van deze structuurwijziging voor u tot een minimum te beperkten.  

+