icon-arrow-right
HomeNieuws JONGEN Bouwpartners ontvangt Aspirant-status voor haar ambities op het vlak van socialer ondernemen

JONGEN Bouwpartners ontvangt Aspirant-status voor haar ambities op het vlak van socialer ondernemen

Actueel

JONGEN Bouwpartners heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door de certificerende instelling blijkt dat JONGEN Bouwpartners aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder kan bereiken.

Aspirant-PSO-Prestatieladder-Keurmerk-sociaal-ondernemen-social-return_900x480.jpg

JONGEN Bouwpartners en socialer ondernemen

Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft JONGEN Bouwpartners aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

Jack Corten (algemeen directeur): “Werk, het verrichten van arbeid, is van groot belang binnen onze maatschappij. Veel werkende mensen betekent dat we een sterke economie hebben. Maar het betekent ook iets voor deze mensen zelf. Werk vervult de behoefte van mensen tot een zinvolle bezigheid. Het geeft hen autonomie, doordat zij zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook stimuleert het persoonlijke ontwikkeling en participatie aan de samenleving. Werk draagt bij aan de levenskwaliteit van de mens.

 

Philip.jpg
Philip op de bouwplaats van Sphinxkwartier Maastricht

In de schijnwerper: Philip

Op het project Sphinxkwartier in Maastricht is Philip (60 jaar) inmiddels een onmisbare arbeidskracht op de bouwplaats geworden. Philip is bij JONGEN Bouwpartners komen werken in het kader van Social return en biedt sinds november 2020 onder andere hulp bij timmerwerkzaamheden, het opruimen van de bouwplaats en allerlei andere hand- en spandiensten. Philip zit niet graag stil. De hele dag in de weer zijn met allerlei werkzaamheden is wat hem veel voldoening geeft. Philip heeft twee vaste begeleiders op de bouwplaats, waar hij zich vrij voelt om zelf met initiatieven te komen. Als het aan Philip ligt zou hij nog heel wat jaren binnen JONGEN willen werken. Zijn enthousiasme is aanstekelijk. Volgens JONGEN Bouwpartners een vruchtvolle samenwerking voor beide partijen.

Ambities om door te groeien op de PSO-prestatieladder

Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. JONGEN Bouwpartners spreekt nadrukkelijk de ambitie uit om binnen een tijdsbestek van een jaar door te groeien naar Trede 1 op de PSO Prestatieladder.

Roger Derrez (HR manager): “JONGEN Bouwpartners zet zich als erkend leerbedrijf al jaren actief in om leerlingen te plaatsen en het vak te leren. Ook bij uitbesteding van diensten wordt gekeken of we werkzaamheden kunnen uitbesteden aan organisaties die werken met medewerkers uit de PSO doelgroep. We wilden vooral inzicht krijgen waar wij staan en hoe we kunnen groeien."

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

 

 

Gerelateerde informatie

+