icon-arrow-right
HomeNieuws JONGEN Bouwpartners en de situatie rondom het Corona-virus

JONGEN Bouwpartners en de situatie rondom het Corona-virus

Actueel

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook voor de partijen waarmee Jongen Bouwpartners werkt. Met dit bericht informeren wij u over de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor de werkzaamheden van JONGEN.

corona 3

Veiligheid en gezondheid staan voorop

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Hierbij nemen wij de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, leveranciers en partners zeer serieus. Omdat het om een gevaarlijk en besmettelijk virus gaat, doen wij onze uiterste best om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tegelijkertijd blijven wij ons elke dag inzetten voor de uitvoering van onze projecten. 

Impact op projecten beperken

Wij stellen daarom alles in het werk om de impact van het coronavirus voor lopende en toekomstige projecten tot een minimum te beperken. Op dit moment is niet te voorzien hoe het virus zich de komende tijd zal ontwikkelen en welke invloed het virus zal hebben op de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast kunnen meer ingrijpende maatregelen van de overheid volgen.

Wij houden u op de hoogte

Gezien de onzekere omstandigheden kunnen wij niet op voorhand uitsluiten dat in de toekomst hierdoor in sommige gevallen mogelijk (plannings-)problemen kunnen ontstaan. Als dat in de komende tijd bij onze projecten aan de orde is, zullen wij de betreffende partijen hierover zo spoedig mogelijk informeren. In onderling overleg zullen wij dan de verdere maatregelen bespreken om de gevolgen hiervan zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

_

 

 

Met vriendelijke groet,

Jack Corten

Algemeen Directeur

+