Zoeken
Bloemenhof Wkb-18

Succesvolle afronding pilot Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Een mijlpaal in Echt Bloemenhof! De laatste woning van deze nieuwe woonwijk met kwalitatieve, toekomstbestendige woningen, is opgeleverd. Deze 20 MorgenWonen Plus woningen zijn vergund en gebouwd onder de voorwaarden van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Pilot kwaliteitsborging

Vanaf 1 januari 2024 gaat de nieuwe omgevingswet zijn intrede maken. Onderdeel hiervan is de Wet kwaliteitsborging (Wkb), die inhoudt dat woningen niet meer volledig door de gemeente worden gecontroleerd op de eisen van het Bouwbesluit, maar dat tussentijdse controle op de bouw wordt uitbesteed aan een externe Kwaliteitsborger. Dit zorgt voor een nieuwe manier van werken voor aannemer, gemeente en kwaliteitsborger.

Kwaliteitsborging is een belangrijk onderdeel bij de bouw van een woning. Dit draagt bij aan het voorkomen van technische bouwfouten in het voortraject en tijdens de bouw. WTT (onderdeel van de Woningborg Groep) is de grootste kwaliteitsborger van Nederland en partner voor deze pilot. 

Bloemenhof Wkb
Bloemenhof Wkb-17

“Jongen is gedreven, leergierig en adequaat in het oppakken van het Wkb proces.”

Agri Karimi Bouwplantoetser Woningborg Toetsing en Toezicht B.V.

Samenwerking

“Vanuit het servicecentrum MER waren we op zoek naar een Proefproject WKb. Jongen en Kwaliteitsborger Woningborg Toetsing en Toezicht waren bereid om hierin de samenwerking aan te gaan. Met de kaarten op tafel hebben we het proces samen doorlopen en ontstond er meer begrip voor elkaars uitdagingen. Hiervan hebben we veel geleerd, kunnen processen geoptimaliseerd worden waardoor we samen beter voorbereid zijn op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 Januari 2024. Namens de gemeente Echt-Susteren wil ik iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan dit WKb proef project bedanken voor de positieve en constructieve manier van samenwerken”, aldus Johan Sevriens namens de Werkgroep WKb – MER Servicecentrum.

We sluiten een zeer leerzame periode af van een intensieve en open samenwerking tussen de gemeente Echt-Susteren en kwaliteitsborger WTT.