Zoeken
Hoogste punt Arcen en start bouw Venlo-3.jpg

Hoogste punt duurzame woningen Arcen

Een feestelijk moment op de bouwplaats van Arcen: het hoogste punt is bereikt! Samen met alle bouwplaatsmedewerkers, het bouwteam en opdrachtgever Woonwenz werd er stil gestaan bij deze mijlpaal!

Het nieuwbouwplan omvat 11 woningen aan de J.H. Dunantstraat, verdeeld over eengezins-en levensloopbestendige huurwoningen. Deze woningen worden gebouwd middels het MorgenWonen Plus concept van VolkerWessels. Dit concept levert kwalitatief hoogwaardige woningen volgens een vast proces. De woningen worden gekenmerkt door een hoge mate van industrialisatie zonder in te boeten op flexibiliteit en kwaliteit. De focus op duurzaamheid komt in alle facetten van deze conceptwoningen terug. Energiezuinig, duurzaam, onderhoudsarm en bovendien betaalbaar.