icon-arrow-right
HomeExpertises Ontwikkeling

Ontwikkeling

Jongen is een ontwikkelende bouwer met als werkgebied geheel Limburg, het oosten van Brabant en de regio Nijmegen. Wij ontplooien zowel eigen woningbouw en vastgoedontwikkelingen in samenwerking met Jongen Projectontwikkeling, en zijn ook in staat om samen met uiteenlopende klantgroepen in de haalbaarheid-en ontwerpfase als partner mee te denken en mee te bouwen aan een optimaal project.

manhattan 3

Wij zijn continu op zoek naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontplooien die de kwaliteit van leven in het zuiden van Nederland verhogen. Onze kracht zit in het feit dat wij door samen te werken met partners in de markt in staat zijn om dit doel te bereiken. Zeker daar waar de nadruk steeds meer ligt op het transformeren van gebouwen en gebieden treden wij het liefst op als samenwerkingspartner om deze opgaves in te vullen. Het samenbrengen van partijen zoals beleggers, exploitanten en eindgebruikers speelt hierin een belangrijke rol.  

finch

Woningbouwontwikkeling

Jaarlijks ontwikkelen en realiseren wij enkele honderden woningen verspreid over het Zuiden van Nederland. Dit zijn projecten die wij technisch volledig uitwerken voor zowel de koop- als huurmarkt. In toenemende mate doen wij dit vanuit slimme bouwconcepten zoals PlusWonenMorgenWonen en Finch. Onze opdrachtgever kan daardoor zijn focus volledig leggen op gebiedsontwikkeling en de marketing richting de juiste doelgroepen. Daarnaast bieden wij ook een optimale service en begeleiding van (potentiële) kopers of huurders aan.

maankwartier 4

Transformatie

In de markten waar wij actief zijn, ligt de nadruk in toenemende mate op het transformeren en hergebruik van bestaand vastgoed en bestaande gebieden. In samenwerking met JPO hebben wij de voorbije jaren diverse centrumontwikkelingen tot een succes gemaakt, zoals de Ligne in Sittard en worden de contouren van projecten als centrumplan Kerkrade en het Maankwartier in Heerlen zichtbaar. Ook het transformeren van vastgoed behoort tot onze expertises. Voorbeelden hiervan zijn het Postkantoor in Maastricht, de Sint Jacobskapel in Venlo en de ECI cultuurfabriek in Roermond.

superlocal 1

Circulariteit

Momenteel is het hergebruik en de herbestemming van vastgoed een belangrijk ontwikkelgebied binnen onze organisatie. Wij zetten volop in om een circulaire aanpak van vastgoed te ontwikkelen. Ons brede netwerk in de markt helpt ons om nieuwe afzet- en exploitatiemogelijkheden te vinden en daarmee lege gebouwen te transformeren naar een levendige omgeving.

Een concreet voorbeeld is het innovatieve project SUPERLOCAL in Kerkrade, waarbij drie hoogbouwflats op duurzame wijze getransformeerd worden tot circa 125 nieuwe woningen die klaar zijn voor de toekomst.

Voor meer informatie kun u terecht op de website: www.superlocal.eu 

+